• Dự án
  • TRỤ SỞ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TRỤ SỞ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Ngày khởi công từ ngày 25/09/2020

Ngày hoàn thành: 18/12/2020

Bài viết liên quan

0904596586